till förstasidanaktuelltdu behövssök bidragprojektom ossfilminternationelltlänkar
 

Standardiseringsorgan >

Internationella användarorganisationer >

Medlemmar i SKA-rådet >

Utbildning & information >skallreInternationella användarorganisationer

ANEC
European Association for the Co-ordination
of Consumer Representation in Standardisation, www.anec.org

ISO/COPOLCO
ISO Committee on Consumer Policy, www.iso.org

TUTB
European Trade Union Technical Bureau for Health and Safety, www.etuc.org/tutb

ECOS
European Environmental Citizens
Organisation for Standardisation, www.ecostandard.org

BEUC
the European Consumers' Organisation
(Bureau Européen des Unions de Consommateurs), www.beuc.org

Consumers International, www.consumersinternational.org

Standardiseringens Konsument- och Arbetstagarråd Kontakta oss