till förstasidanaktuelltdu behövssök bidragprojektom ossfilminternationelltlänkar
 

Standardiseringsorgan >

Internationella användarorganisationer >

Medlemmar i SKA-rådet >

Utbildning & information >Utbildning & information

Bli användarrepresentant! – Webbutbildning inom standardisering

Standarder och standardisering – webbutbildning på engelska

Involving consumers – Why and how

CEN and CENELEC tools: Standardization and societal stakeholders

CEN and CENELEC tools for societal stakeholders in standardization

On-line tutorial on consumer participation

What consumers want from products and services – and how standards help

How standards help consumers: Examples

Why consumer participation in standards improves products and services

Examples of how consumer representatives' contributions have directly improved standards

First steps in Standards representation: A guide for consumer
organisations


What is ANEC?

EU, standardisering och den nya metoden

The New Approach

 

 

 

s
Standardiseringens Konsument- och Arbetstagarråd Kontakta oss