Aktuellt

3 april 2024

SKA-rådet har en resepolicy

SKA-rådet ersätter resor vid internationella möten. Nu har vi tagit fram en resepolicy för att använda statliga medel ansvarsfullt och bidra till mer hållbara och kostnadseffektiva resor. Den ska också göra det lättare för dig som ansöker om bidrag att planera dina resor i samband med möten. Du hittar SKA-rådets resepolicy under Sök bidrag.

6 december 2023

Dags att söka bidrag för 2024

Ansökningsperioden för att söka bidrag för 2024 är nu öppen. Välkommen med er ansökan senast 15:e januari 2024. Du kan läsa mer om hur det går till att ansöka om bidrag på sidan Sök bidrag.

29 augusti 2023

Information från SKA-rådet

SKA-rådets medel är slut för i år. Därför kommer inga ansökningar i form av rese- eller inläsningsbidrag eller deltagaravgifter att beviljas för tillfället.

5 juli 2023

Reseräkningsbilaga uppladdad

Nu finns bilagan för Reseräkning uppladdad på hemsidan, under Sök bidrag. Reseräkningen ska fyllas i, signeras och skickas in tillsammans med rese- och mötesrapporter samt kvitton för deltagare som beviljats resebidrag.

13 juni 2023

Nya riktlinjer från SKA-rådet

Deltagaravgifter: Möjlighet för ansökan av deltagaravgifter är stängd fr.o.m. juni. Inläsnings- och resebidrag:Inläsningsbidrag utgår i beviljade fall med 5 000 SEK per möte, dock max 25 000 SEK per representant under år 2023 (dvs 5 möten). Undantag kan göras om särskilda skäl föreligger. Resebidrag utgår i beviljade fall med 50 000 SEK per deltagare och år. […]

21 december 2022

Covid-19 anpassningen gäller till 30 juni 2023

Covid-19 anpassningen gäller möten som sker mellan den 1 januari och den 30 juni 2023. Information om vad som gäller för möten som hålls efter den 30 juni 2023 kommer att finnas på hemsidan senare i vår. Covid-19 anpassningen innebär att SKA-rådet temporärt även godkänner inläsningsbidrag kopplat till formella internationella standardiseringsmöten såsom TC/SC-, WG-möten som […]

27 juni 2022

Ny blankett för ansökan om rese- och inläsningsbidrag

SKA-rådet har gjort det enklare att ansöka om rese- och inläsningsbidrag. Du som söker behöver inte längre fylla i information som SKA-rådet redan har registrerat. Du behöver inte heller skriva under din ansökan. Den nya blanketten för rese- och inläsningsbidrag finns på sidan Sök bidrag.

20 maj 2022

Covid-19 anpassningen för inläsningsbidrag gäller hela 2022

Många möten inom standardiseringen, både nationellt och internationellt genomförs fortfarande helt digitalt. SKA-rådet har därför beslutat att förlänga Covid-19 anpassningen att gälla hela året 2022. En enskild expert kan i beviljade fall få bidrag till maximalt sex möten under året. Läs mer under Covid-19 anpassning.

navigera upp