6 december 2023

Dags att söka bidrag för 2024

Ansökningsperioden för att söka bidrag för 2024 är nu öppen. Välkommen med er ansökan senast 15:e januari 2024. Du kan läsa mer om hur det går till att ansöka om bidrag på sidan Sök bidrag.

29 augusti 2023

Information från SKA-rådet

SKA-rådets medel är slut för i år. Därför kommer inga ansökningar i form av rese- eller inläsningsbidrag eller deltagaravgifter att beviljas för tillfället.

5 juli 2023

Reseräkningsbilaga uppladdad

Nu finns bilagan för Reseräkning uppladdad på hemsidan, under Sök bidrag. Reseräkningen ska fyllas i, signeras och skickas in tillsammans med rese- och mötesrapporter samt kvitton för deltagare som beviljats resebidrag.

13 juni 2023

Nya riktlinjer från SKA-rådet

Deltagaravgifter: Möjlighet för ansökan av deltagaravgifter är stängd fr.o.m. juni. Inläsnings- och resebidrag:Inläsningsbidrag utgår i beviljade fall med 5 000 SEK per möte, dock max 25 000 SEK per representant under år 2023 (dvs 5 möten). Undantag kan göras om särskilda skäl föreligger. Resebidrag utgår i beviljade fall med 50 000 SEK per deltagare och år. […]

navigera upp