22 oktober 2012

Användar­inflytande och standard­isering

Välbesökt och uppskattat seminarium 18 oktober 2012.

Kansliråd Hedvig Landahl från UD informerade om EU:s nya standardiserings­paket. Det nybildade “Sveriges standardiserings­förbund” presenterades av förbundets ordförande Åke Danemar.

Seminariedeltagarna fick också ta del av en ny rapport om användarrepresentanters upplevelser av standardiseringsprocessen. Vilka hinder och framgångsfaktorer finns det för ett effektivt användarinflytande inom standardiseringen? Rapporten har tagits fram av Centrum för konsumtionsvetenskap, CFK, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Du hittar rapporten som pdf här:

Lobbying, konsensus och egenintresse (pdf)

navigera upp