6 december 2023

Dags att söka bidrag för 2024

Ansökningsperioden för att söka bidrag för 2024 är nu öppen. Välkommen med er ansökan senast 15:e januari 2024. Du kan läsa mer om hur det går till att ansöka om bidrag på sidan Sök bidrag.

29 augusti 2023

Information från SKA-rådet

SKA-rådets medel är slut för i år. Därför kommer inga ansökningar i form av rese- eller inläsningsbidrag eller deltagaravgifter att beviljas för tillfället.

5 juli 2023

Reseräkningsbilaga uppladdad

Nu finns bilagan för Reseräkning uppladdad på hemsidan, under Sök bidrag. Reseräkningen ska fyllas i, signeras och skickas in tillsammans med rese- och mötesrapporter samt kvitton för deltagare som beviljats resebidrag.

13 juni 2023

Nya riktlinjer från SKA-rådet

Deltagaravgifter: Möjlighet för ansökan av deltagaravgifter är stängd fr.o.m. juni. Inläsnings- och resebidrag:Inläsningsbidrag utgår i beviljade fall med 5 000 SEK per möte, dock max 25 000 SEK per representant under år 2023 (dvs 5 möten). Undantag kan göras om särskilda skäl föreligger. Resebidrag utgår i beviljade fall med 50 000 SEK per deltagare och år. […]

21 december 2022

Covid-19 anpassningen gäller till 30 juni 2023

Covid-19 anpassningen gäller möten som sker mellan den 1 januari och den 30 juni 2023. Information om vad som gäller för möten som hålls efter den 30 juni 2023 kommer att finnas på hemsidan senare i vår. Covid-19 anpassningen innebär att SKA-rådet temporärt även godkänner inläsningsbidrag kopplat till formella internationella standardiseringsmöten såsom TC/SC-, WG-möten som […]

27 juni 2022

Ny blankett för ansökan om rese- och inläsningsbidrag

SKA-rådet har gjort det enklare att ansöka om rese- och inläsningsbidrag. Du som söker behöver inte längre fylla i information som SKA-rådet redan har registrerat. Du behöver inte heller skriva under din ansökan. Den nya blanketten för rese- och inläsningsbidrag finns på sidan Sök bidrag.

20 maj 2022

Covid-19 anpassningen för inläsningsbidrag gäller hela 2022

Många möten inom standardiseringen, både nationellt och internationellt genomförs fortfarande helt digitalt. SKA-rådet har därför beslutat att förlänga Covid-19 anpassningen att gälla hela året 2022. En enskild expert kan i beviljade fall få bidrag till maximalt sex möten under året. Läs mer under Covid-19 anpassning.

navigera upp