3 april 2024

SKA-rådet har en resepolicy

SKA-rådet ersätter resor vid internationella möten. Nu har vi tagit fram en resepolicy för att använda statliga medel ansvarsfullt och bidra till mer hållbara och kostnadseffektiva resor. Den ska också göra det lättare för dig som ansöker om bidrag att planera dina resor i samband med möten. Du hittar SKA-rådets resepolicy under Sök bidrag.

3 mars 2021

Vi byter telefonnummer

I samband med att Anna Mickols ersatt Helene Edmark som sekreterare i SKA-rådet så byter vi även telefonnummer. Det nya numret är 08-555 521 77.

14 juni 2017

Vi fortsätter öka engagemanget!

Den positiva utvecklingen fortsätter. Antalet användarrepresentanter som är involverade i standardiseringsprojekt ökar stadigt. Satsningarna inom både konsument- och funktionshinderområdet har gett tydliga resultat. Även inom miljöområdet har deltagandet ökat.

1 januari 2014

Förändringar i SKA-rådet

Förändringarna gäller från 1 januari 2014. Ny ordförande: Ivar Rönnbäck, Stf Generaldirektör Konsumentverket Ny ledamot från LO: My Billstam Ny ledamot från Naturskyddsföreningen: Stina Lindblad Ny organisation i rådet: Arbetsmiljöverket, ledamot: AnnSofie Kero

18 oktober 2010

Tillgänglighet kräver standardisering

Seminariet Tillgänglighet kräver standardisering visades live på vår webb-tv under Världsstandardiseringsdagen 14 oktober 2010. Här kan du se filmerna. De finns med och utan teckenspråkstolk.

navigera upp