27 september 2021

SKA-rådet och Covid-19

Covid-19 har påverkat och kommer att fortsätta påverka standardiseringen och det är svårt att i nuläget veta på vilka sätt. Under 2021 har alla internationella möten inom standardiseringen hållits digitalt och det är troligt att detta kommer att fortsätta en period framöver.

SKA rådet vill därför informera om att vi följer utvecklingen kontinuerligt och att förändringar kring bland annat inläsningsbidrag och resebidrag kan komma att göras under verksamhetsåret. När en förändring har skett kommer det att stå på hemsidan.

Just nu har SKA-rådet ändrat villkoren för inläsningsbidrag och det är möjligt att för tillfället söka bidrag för fler möten. Du kan läsa mer om detta på sidan https://www.skaradet.se/sok-bidrag/covid-19-anpassning/

navigera upp