10 juni 2021

Missa inte att söka inläsningsbidrag!

Har du deltagit i ett möte mellan den 1 januari och 30 juni men inte ansökt om inläsningsbidrag?

SKA-rådet har nu beslutat att bevilja inläsningsbidrag retroaktivt för digitala möten som skett under perioden 1 januari – 30 juni. Sista tidpunkt för retroaktiv ansökan är den 31 augusti. Bakgrunden till beslutet är att SKA-rådet varit otydliga i kommunikationen kring Covid-19 anpassningen av inläsningsbidraget.

Du kan läsa mer om hur det går till att ansöka om inläsningsbidrag på sidan https://www.skaradet.se/sok-bidrag/covid-19-anpassning/

navigera upp