3 juni 2024

Nya blanketter för ansökan om bidrag och för rapportering från möten

Från den 1 juni 2024 ska du använda SKA-rådets nya blanketter för Ansökan bidrag deltagaravgifter och Ansökan rese- och inläsningsbidrag. Du ska även använda de nya blanketterna för Rese- och mötesrapport och Reseräkning. Du hittar de nya blanketterna på sidan Sök bidrag.

navigera upp