13 juni 2023

Nya riktlinjer från SKA-rådet

Deltagaravgifter: Möjlighet för ansökan av deltagaravgifter är stängd fr.o.m. juni.

Inläsnings- och resebidrag:
Inläsningsbidrag utgår i beviljade fall med 5 000 SEK per möte, dock max 25 000 SEK per representant under år 2023 (dvs 5 möten). Undantag kan göras om särskilda skäl föreligger. Resebidrag utgår i beviljade fall med 50 000 SEK per deltagare och år.

Ansökan och rapportering avseende inläsningsbidrag för digitala möten görs enligt ordinarie rutiner. Använd PDF för reseansökan och reserapport som finns att ladda ned på sidan Sök bidrag. Ange att mötet sker digitalt. Ansökan ska skickas till SKA-rådet innan mötet äger rum och rapportering genomföras efter respektive möte. Mötesrapporten ska vara SKA-rådet tillhanda senast två månader efter genomfört möte.

navigera upp