10 februari 2014

SKA-rådets arbete ger resultat

Antalet projekt med användarrepresentanter har mer än dubblerats på tio år.

I början av 2000-talet påbörjade vi satsningen för att få med fler användarrepresentanter i standardiseringsarbetet. Tio år senare kan vi konstatera att insatser ger resultat. Antalet standardiseringsprojekt där användarrepresentanter deltar har mer än dubblerats. Sverige är ”outstanding” när det gäller att involvera användarrepresentanter i utvecklingen av standarder. Tydligast är ökningen hos konsument- och funktionshinderorganisationerna.

Stapeldiagram som visar utvecklingen från 2003 till 2013. Antalet standardiseringsprojekt där användarrepresentanter deltar har mer än dubblerats.

Nu fortsätter vi vårt arbete för att säkra den positiva utvecklingen. Vi har dessutom extra fokus på att öka deltagandet inom miljöområdet.

navigera upp