3 april 2024

SKA-rådet har en resepolicy

SKA-rådet ersätter resor vid internationella möten. Nu har vi tagit fram en resepolicy för att använda statliga medel ansvarsfullt och bidra till mer hållbara och kostnadseffektiva resor. Den ska också göra det lättare för dig som ansöker om bidrag att planera dina resor i samband med möten. Du hittar SKA-rådets resepolicy under Sök bidrag.

navigera upp