SKA-rådets filmer

Möt användarrepresentanterna som påverkat standardiseringen. Se våra filmer om tillgänglighet, socialt ansvarstagande, säkerhet i vården och barns säkerhet.

Filmerna ligger på SKA-rådets kanal på Youtube. Här under kan du klicka på bilderna och se filmerna direkt. Välj om du vill ha text eller inte.

”Mina erfarenheter från vården har format standarden”

Eva Nilsson berättar om hur det är att arbeta internationellt med standardisering. Filmen är 4,32 minuter. Slå på undertexter om du vill se filmen textad.


”Vi har sått ett embryo och branschen har plockat upp det”

Nisse Duwähl berättar hur han har påverkat tillgängligheten i taxibilar. Filmen är 4,29 minuter och visas på Youtube. Slå på undertexter om du vill se filmen textad.


”Nästan alla sjuksköterskor har stuckit sig”

Yvonne Törnqvist berättar om sitt arbete med standarden som ska förhindra stick- och skärskador i vården. Filmen är 3,41 minuter. Slå på undertexter om du vill se filmen textad.


”Det som är bra för reumatiker är bra för alla”

Leif Hansson berättar hur arbetet med lättöppnade förpackningar togs vidare till standardisering. Filmen är 3,39 minuter. Slå på undertexter om du vill se filmen textad.


”Det handlar om att barn inte ska skada sig”

Anna Strandberg berättar om arbetet med barnvagnssäkerhet och hur hon lyckats påverka den europeiska standarden. Filmen är 3,44 minuter och visas på Youtube. Slå på undertexter om du vill se filmen textad.


”Dags för alla att ta socialt ansvar” – kort version

Möt fyra personer som varit med och format standarden för socialt ansvarstagande – ISO 26 000. Filmen är 3,34 minuter. Slå på undertexter om du vill se filmen textad.


”Dags för alla att ta socialt ansvar” – lång version

Möt fyra personer som varit med och format standarden för socialt ansvarstagande – ISO 26 000. Filmen är 20,22 minuter. Slå på undertexter om du vill se filmen textad.

navigera upp