till förstasidanaktuelltdu behövssök bidragprojektom ossfilminternationelltlänkar
SKA-rådet samarbetar med de internationella användarkanalerna ISO/COPOLCO, ANEC, ECOS och TUTB.

ISO/COPOLCO är ISOs kommitté för konsumentfrågor. Kommittén arbetar för att få med konsumentaspekterna i standardiseringsarbetet och få fler konsumenter att delta. ISO/COPOLCO är också ett forum för erfarenhetsutbyte i frågor som rör konsumenter och standardisering. Kommittén publicerar så kallade Guides som tar upp olika konsumentrelaterade aspekter. SKA-rådet är Sveriges representant i ISO/COPOLCO.

ANEC är en europeisk organisation som bevakar konsumentfrågor och samordnar konsumentdeltagandet i standardiseringsarbetet. ANEC har för närvarande 25 medlemmar från EU/EEC-länderna och är associerat till CEN, den europeiska standardiseringsorganisationen. Sveriges Konsumenter är representerade i ANEC.

TUTB bevakar arbetsmiljöfrågor och är associerat till CEN. TUTB är den europeiska fackföreningskonfederationens tekniska byrå för hälsa och säkerhet. Både LO och TCO är representerade i konfederationen.

ECOS arbetar för att säkerställa att miljöhänsyn tas med i utvecklingen av standarder. ECOS bildades 2002 av europeiska och nationella miljöorganisationer, däribland Svenska Naturskyddsföreningen. Även ECOS är associerat till CEN.


Förkortningar

ANEC
European Association for
the Coordination of Consumer
Representation in Standardization

CEN
European Committee for Standardization

CENELEC
European Committee for Electro-technical Standardization

COPOLCO
Committee on Consumer Policy

ECOS
European Environmental Citizens
Organisation for Standardisation

ETSI
European Telecommunications
Standards Institute

ETUC
European Trade Union Confederation

IEC
International Electrotechnical
Commission

ISO
International Organization for
Standardization

ITS
Informationstekniska standardiseringen, medlem i ETSI

SEK
Svensk Elstandard, medlem i CENELEC och IEC

SIS, Swedish Standards Institute
Medlem i CEN och ISO

SKA-rådet
Standardiseringens Konsument- och Arbetstagarråd

SSR
Sveriges Standardiseringsråd.
Heter sedan 2012 Sveriges Standardiseringsförbund

TUTB
European Trade Union Technical Bureau for Health and SafetyStandardiseringens Konsument- och Arbetstagarråd Kontakta oss