till förstasidanaktuelltdu behövssök bidragprojektom ossfilminternationelltlänkar
 

Standardiseringsorgan >

Internationella användarorganisationer >

Medlemmar i SKA-rådet >

Utbildning & information >Standardiseringsorgan

SIS, Swedish Standards Institute, www.sis.se

SEK, Svensk Elstandard, www.elstandard.se

ITS, Informationstekniska standardiseringen, www.its.se

ISO, International Organization for Standardization, www.iso.org

IEC, International Electrotechnical Commission, www.iec.ch

ITU, Internationella Teleunionen, www.itu.ch

CEN, European Committee for Standardization, www.cenorm.be

CENELEC, European Committee for Elechtrotechnical Standardization, www.cenelec.eu

ETSI, European Telecommunications Standards Institute, www.etsi.org

Standardiseringens Konsument- och Arbetstagarråd Kontakta oss