Om oss

Standardiseringens Konsument- och Arbetstagarråd, SKA-rådet, bildades 1990 (som SSR Konsumentråd) för att slå vakt om användarnas inflytande över standardiseringsarbetet.

För att kunna göra detta får SKA-rådet en del av de pengar som regeringen fördelar till standardiseringsarbetet. Pengarna används till att stödja användarna med ekonomiska bidrag, utbildning och information.

Från början arbetade rådet för konsumenternas intressen, men sedan år 2000 har kretsen av användare vidgats. Enligt regeringsuppdraget ska SKA-rådet främja användarinflytande från ideella organisationer. Standardiseringsarbete inom nya områden ska prioriteras.

SKA-rådets uppgifter är bland annat att

  • öka medvetenheten om användarfrågornas betydelse
  • stärka användarnas medverkan i olika standardiseringsprojekt, nationellt och internationellt
  • följa och utvärdera standardiseringsprojekt som är av särskilt intresse för användarna
  • delta i internationellt samarbete.

I SKA-rådet finns representanter för Funktionsrätt Sverige, Sveriges Konsumenter, Naturskyddsföreningen, LO, SACO och TCO.


Vårt arbete ger resultat

Illustration som symboliserar den ojämna fördelningen mellan tillverkare och användare. Bilden föreställer en gungbräda med många tillverkare och få användare.

Utgångsläget

Utgångsläget var ojämn fördelning där tillverkarna vägde tyngre än användarna.

Illustration som symboliserar hur den ojämna fördelningen mellan tillverkare och användare håller på att jämnas ut. Bilden föreställer en gungbräda med många tillverkare och allt fler användare.

Ska-rådets arbete ökar användarnas inflytande

SKA-rådets arbete har successivt ökat antalet användarrepresentanter i standardiseringsarbetet.

Illustration som symboliserar en jämn fördelning mellan tillverkare och användare. Bilden föreställer en gungbräda med lika många tillverkare och som användare.

Vårt mål

Vårt mål är en jämvikt mellan tillverkare och användare.


SKA-rådet på Youtube

Vi har samlat våra filmer om användarrepresentanter och webb-tv-sändningar från våra seminarier på vår Youtube-kanal SKA-rådet filmer.

navigera upp