Ledamöter i SKA-rådet

SKA-rådets styrelse består av nio ledamöter plus en sekreterare. Ordförande och ledamöter utses av Sveriges Standardiseringsförbunds styrelse på två år efter förslag från Konsumentverket.

Ledamöter 2021

Kristofer Johannesson, Konsumentverket (Ordförande)
Skicka e-post till Kristofer Johannesson

Mia Ahlgren, Funktionsrätt Sverige
Skicka e-post till Mia Ahlgren

Hans von Axelson, Myndigheten för delaktighet (Vice ordförande)
Skicka e-post till Hans von Axelson

Tina Nordling, LO
Skicka e-post till Tina Nordling

Jens Henriksson, Sveriges Konsumenter
Skicka e-post till Jens Henriksson

Torben Vincentsen, Arbetsmiljöverket
Skicka e-post till Torben Vincentsen

Ebba Magnusson, Naturskyddsföreningen
Skicka e-post till Ebba Magnusson

Mikael Dubois, TCO
Skicka e-post till Mikael Dubois

Karin Fristedt, Saco
Skicka e-post till Karin Fristedt

Sekreterare i SKA-rådet

Anna Mickols
Telefon: 08-55 55 21 77
info@skaradet.se

navigera upp