Ledamöter i SKA-rådet

SKA-rådets styrelse består av sex ledamöter plus en sekreterare.

Ledamöter 2024

Tina Nordling, LO, tillförordnad ordförande
Skicka e-post till Tina Nordling

Mia Ahlgren, Funktionsrätt Sverige
Skicka e-post till Mia Ahlgren

Jens Henriksson, Sveriges Konsumenter
Skicka e-post till Jens Henriksson

David Gunnarsson, Naturskyddsföreningen
Skicka e-post till David Gunnarsson

Mikael Dubois, TCO
Skicka e-post till Mikael Dubois

Karin Fristedt, Saco
Skicka e-post till Karin Fristedt

Sekreterare och koordinator i SKA-rådet

Anna Mickols, sekreterare

Telefon: 08-555 520 00 (växel)
Email: info@skaradet.se

navigera upp