Organisationer i SKA-rådet

SKA-rådet består av ett antal organisationer. Ordförande och ledamöter utses av Sveriges Standardiseringsförbunds styrelse på två år efter förslag från Konsumentverket.

Läs mer om de olika organisationerna på deras webbplatser.

Konsumentverket

Konsumentverkets webbplats

Sveriges Konsumenter

Sveriges Konsumenters webbplats

Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningens webbplats

LO, Landsorganisationen i Sverige

LOs webbplats

TCO, Tjänstemännens centralorganisation

TCOs webbplats

Funktionsrätt Sverige

Funktionsrätt Sveriges webbplats

Saco

SACOs webbplats

navigera upp