Organisationer i SKA-rådet

SKA-rådet består av ett antal organisationer. Ordförande och ledamöter utses av Sveriges Standardiseringsförbunds styrelse på en tid av två år.

Läs mer om de olika organisationerna på deras webbplatser:

Sveriges Konsumenter

Sveriges Konsumenters webbplats

Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningens webbplats

LO, Landsorganisationen i Sverige

LOs webbplats

TCO, Tjänstemännens centralorganisation

TCOs webbplats

Funktionsrätt Sverige

Funktionsrätt Sveriges webbplats

SACO

SACOs webbplats

navigera upp