till förstasidanaktuelltdu behövssök bidragprojektom ossfilminternationelltlänkar
 

Exempel på områden där användarrepresentanter är eller har varit delaktiga:

Barns säkerhet o hälsa >

Tillgänglighet >

Tjänster >

Miljö >

Sjukvård >

Produktsäkerhet, arbetsredskap,
arbetsmiljö m.m. >

SKA-rådet ger i första hand bidrag till projekt där användarnas synpunkter är viktiga. Det kan gälla arbetsredskap, hushållsprodukter och andra föremål som människor använder. Det kan också handla om tjänster för privatpersoner eller om standarder som har betydelse för patienter i vården.
Andra prioriterade projekt gäller miljön, till exempel standarder för energianvändning.

I sammanställningen nedan har du möjlighet att få en överblick över i vilka ämnesområden användarrepresentanterna finns engagerade samt i vilka standardiseringsprojekt. Vill du att din organisation ska involvera sig i ett viktigt område för er – hör av er till oss så berättar vi mer om hur ni kan gå tillväga.

Läs mer:

Sammanställning över projekt, organisationer och områdenStandardiseringens Konsument- och Arbetstagarråd Kontakta oss