Bidrag till LO, TCO och SACO

Standarder, både produktstandarder och tjänstestandarder, får en allt större betydelse för en god arbetsmiljö och säkerhet i arbetslivet. Därför kan även arbetstagarorganisationer söka och få bidrag.

Standarder, både produktstandarder och tjänstestandarder, får en allt större betydelse för en god arbetsmiljö och säkerhet i arbetslivet.

Standarder kan också påverka förhållanden som i Sverige regleras i kollektivavtal. Det fackliga deltagandet inom standardiseringsarbetet motiveras av att det ur ett fackligt perspektiv är centralt att standarder inte negativt påverkar en god arbetsmiljö och säkerheten på arbetsplatserna och i arbetslivet. Det innebär att den som vill delta i standardiseringsarbetet som facklig representant måste kunna motivera sitt deltagande utifrån överväganden kring arbetsmiljö och säkerhet.

Den som önskar delta i standardiseringsarbeten som facklig representant vänder sig till sitt fackförbund för att bli nominerad till respektive centralorganisation LO, TCO eller SACO. LO, TCO eller SACO sammanställer därefter en ansökan till SKA-rådet efter att SIS eller SEK har kompletterat med aktuella projektavgifter. Ansökan lämnas in till SKA-rådet i början av kalenderåret, vilket innebär att förfrågan om deltagande som facklig representant bör inkomma till respektive centralorganisation senast 1 december året innan.

Har du frågor kontakta:

LO-förbund

Tina Nordling
tina.nordling@lo.se

TCO-förbund

Mikael Dubois
mikael.dubois@tco.se

SACO-förbund

Karin Fristedt
karin.fristedt@saco.se

navigera upp