Covid-19 anpassning

Covid-19 anpassningen gäller möten som sker mellan den 1 januari till och med 30 juni 2023.

Covid-19 anpassningen innebär att SKA-rådet temporärt även godkänner inläsningsbidrag kopplat till formella internationella standardiseringsmöten såsom TC/SC-, WG-möten som nu på grund av pandemin istället hålls digitalt.

Inläsningsbidrag utgår i beviljade fall med 5000 SEK per möte, dock max 30000 per representant under år 2022 (dvs maximalt 6 möten).

Ansökan och rapportering avseende inläsningsbidrag för digitala möten görs enligt ordinarie rutiner. Använd pdf för reseansökan och reserapport som finns att ladda ned på sidan Sök bidrag.

Ange att mötet sker digitalt. Ansökan ska skickas till SKA-rådet innan mötena äger rum och rapportering genomföras efter respektive möte. Mötesrapporten ska vara SKA-rådet tillhanda senast två månader efter genomfört möte.

navigera upp