Covid-19 anpassning

SKA-rådet har beslutat att förlänga Covid-19 anpassningen till och med den 31 december. Covid-19 anpassningen innebär att SKA-rådet temporärt även godkänner inläsningsbidrag kopplat till formella internationella standardiseringsmöten såsom TC/SC-, WG-möten som nu på grund av pandemin istället hålls digitalt.

Inläsningsbidrag utgår i beviljade fall med 5000 SEK per möte, dock max 20 000 per representant under år 2021 (dvs maximalt 4 möten).

Ansökan och rapportering avseende inläsningsbidrag för digitala möten görs enligt ordinarie rutiner. Använd pdf för reseansökan och reserapport som finns att ladda ned på sidan Sök bidrag.

Ange att mötet sker digitalt. Ansökan ska skickas till SKA-rådet innan mötena äger rum och rapportering genomföras efter respektive möte.

Om du missat att söka inläsningsbidrag för möten du deltagit i mellan 1 januari till 30 juni kan du söka retroaktivt. Sista tidpunkt för ansökan är 31 augusti.

navigera upp