Förkortningar

Här har vi samlat förkortningar som förekommer på vår webbplats.

ANEC

European Association for the Coordination of Consumer Representation in Standardization

CEN

European Committee for Standardization

CENELEC

European Committee for Electro-technical Standardization

COPOLCO

Committee on Consumer Policy

ECOS

European Environmental Citizens Organisation for Standardisation

ETSI

European Telecommunications Standards Institute

ETUC

European Trade Union Confederation

IEC

International Electrotechnical Commission

ISO

International Organization for Standardization

ITS

Svenska informations- och telekommunikationsstandardiseringen. Medlem i ETSI.

SEK

Svensk Elstandard, medlem i CENELEC och IEC

SIS

Svenska institutet för standarder. Medlem i CEN och ISO.

SKA-rådet

Standardiseringens Konsument- och Arbetstagarråd

TUTB

European Trade Union Technical Bureau for Health and Safety

navigera upp