Utbildningar

Lär dig mer om arbetet med standardisering! Här har vi samlat ett antal utbildningar som är bra att gå igenom.

Bli användarrepresentant!

Webbutbildningen ”Bli användarrepresentant!” vänder sig till dig som vill veta hur det går till att jobba med standardisering. Tanken är att utbildningen ska fungera som introduktion till standardisering för användarrepresentanter från ideella organisationer – exempelvis från funktionshinderrörelsen, konsument- eller miljöorganisationer. Utbildningen har tagits fram av Funktionsrätt Sveriges projekt Alla vinner, som finansierats av Arvsfonden.

Webbutbildningen hittar du här:

Bli användarrepresentant!


Introduktionskurs på engelska

Utbildningen heter ”Societal stakeholders and standards” och är på engelska. Denna interaktiva webbutbildning ger en tydlig och enkel introduktion till standarder och standardiseringsprocessen i på nationell, europeisk och global nivå.

De olika kursmomenten guidar dig igenom vad en standard är, hur de utvecklas och deras viktiga roll för att skydda konsumenter, arbetstagare och miljö. Den visar också på vikten av att civilsamhället engagerar sig i standardisering för att förbättra, stärka och ge legitimitet åt standardiseringssystemet.

ANEC, ECOS och ETUC har tillsammans med CEN-CENELEC utvecklat utbildningen.

Webbutbildningen hittar du här:

Societal stakeholders and standards

navigera upp