Standardisering

En standard är en gemensamt överenskommen lösning på ett återkommande problem. Hos standardiseringsorganen samlas aktörer och experter i tekniska kommittéer för att delta i den standardutveckling som pågår på global, europeisk och nationell nivå.

Illustration av en jordglob med Sverige i mitten och runda cirklar som symboliserar hur SKA-rådets arbete ger resultat i Sverige, Europa och globalt.

SKA-rådet – Standardiseringens Konsument- och Arbetstagarråd har regeringens uppdrag att se till att fler användarrepresentanter från ideella organisationer och arbetstagarorganisationer i Sverige kan medverka i standardiseringsarbetet i Sverige och internationellt.

Svenska regeringens strategi för standardisering

På Regeringens webbplats kan du ta del av den svenska regeringens arbete kring standardisering:

Regeringens strategi för standardisering

navigera upp