Inter­nationellt användar­samarbete

SKA-rådet samarbetar med de internationella användarkanalerna ISO/COPOLCO, ANEC, ECOS och TUTB.

Tabell över standardiseringsorgan och användarkanaler i Sverige, Europa och globalt.
I Sverige är standardiseringsorganen SIS, ITS och ITS, användarkanal är SKA-rådet. I Europa är standardiseringsorganen CEN, CENELEC och ETSI, användarkanaler är ANEC, ECOS och TUTB. Globalt är standardiseringsorganen ISO och IEC, användarkanal är ISO/COPOLCO.

Här kan du läsa om användarkanalerna och samarbetet. Du hittar också länkar till de olika användarkanalernas webbplatser.

ISO/COPOLCO

ISO/COPOLCO är ISOs kommittée för konsumentfrågor. Kommittéen arbetar för att få med konsumentaspekterna i standardiseringsarbetet och få fler konsumenter att delta. ISO/COPOLCO är också ett forum för erfarenhetsutbyte i frågor som rör konsumenter och standardisering. Kommittéen publicerar så kallade Guides som tar upp olika konsumentrelaterade aspekter. SKA-rådet är Sveriges representant i ISO/COPOLCO.

Mer om ISO/COPOLCO på ISOs webbplats

ANEC

ANEC är en europeisk organisation som bevakar konsumentfrågor och samordnar konsumentdeltagandet i standardiseringsarbetet. ANEC har för närvarande 25 medlemmar från EU/EEC-länderna och är associerat till CEN, den europeiska standardiseringsorganisationen. Sveriges Konsumenter är representerade i ANEC.

ANECs webbplats

TUTB

TUTB bevakar arbetsmiljöfrågor och är associerat till CEN. TUTB är den europeiska fackföreningskonfederationens tekniska byrå för hälsa och säkerhet. Både LO och TCO är representerade i konfederationen.

TUTBs webbplats

ECOS

ECOS arbetar för att säkerställa att miljöhänsyn tas med i utvecklingen av standarder. ECOS bildades 2002 av europeiska och nationella miljöorganisationer, däribland Svenska Naturskyddsföreningen. Även ECOS är associerat till CEN.

ECOS webbplats

BEUC

Paraplyorganisationen BEUC:s uppdrag är att representera och försvara europeiska konsumenters intressen gentemot EU:s institutioner. Totalt samlar och samordnar BEUC arbetet mellan totalt 45 europeiska konsumentorganisationer (däribland Sveriges Konsumenter). BEUC:s arbete rör allt från digital integritet till energifrågor, livsmedel, hälsa och hållbarhet. 

BEUCs webbplats

Consumers International

Consumers International är en paraplyorganisation med över 200 medlemsorganisationer från hela världen. Organisationen arbetar för att tillvarata och förbättra konsumenters rättigheter. Ledorden är att konsumenter ska behandlas säkert, rättvist och hederligt.

Consumers Internationals webbplats

EDF

European Disability Forum, EDF, är en europeisk paraplyorganisation som samlar drygt 100 organisationer som representerar personer med funktionsnedsättning i Europa. EDF bevakar frågor som rör rättigheter för cirka 100 miljoner invånare i Europa. EDF har en särskild grupp som arbetar med standardisering främst kopplad EU-lagstiftning.

EDFs webbplats

navigera upp