Svenska standardiserings­organ

Inom standardiseringsorganen möts representanter för näringsliv, organisationer och myndigheter i olika projekt. I Sverige finns tre stora standardiseringsorgan – SIS, SEK och ITS – som bevakar och tar fram standarder inom sina respektive områden.

SIS, SEK och ITS representerar Sverige på uppdrag av regeringen de europeiska och internationella standardiseringsorganen.

Här kan du läsa kort om de svenska standardiseringsorganen. Du hittar också länkar till standardiseringsorganens webbplatser.

SIS

Svenska institutet för standarder, SIS, är en del av ISO och CEN som är nätverk av experter som arbetar med att skapa nationella, europeiska och internationella standarder.
SIS webbplats

SEK

Svensk Elstandard, SEK, fastställer all svensk standard inom elområdet.
Svensk Elstandards webbplats

ITS

Svenska informations- och telekommunikationsstandardiseringen, ITS, ansvarar för den svenska standardiseringsverksamheten inom området för uppkopplade system, applikationer och tjänster.
ITS webbplats

navigera upp