Internationella standard­iserings­organ

Här kan du läsa kort om de europeiska och internationella standardiseringsorganen. Du hittar också länkar till deras webbplatser.

ISO

ISO är den globala standardiseringsorganisationen.

ISOs webbplats

IEC

IEC är den internationella standardiseringsorganisationen på elområdet.

IECs webbplats

ITU

ITU är den internationella standardiseringsorganisationen motsvarande svenska ITS.

ITUs webbplats

CEN

CEN är den europeiska standardiseringsorganisationen.

CENs webbplats

CENEC

CENELEC är den europeiska standardiseringsorganisationen på elområdet.

CENECs webbplats

ETSI

ETSI är den europeiska standardiseringsorganisationen motsvarande svenska ITS.

ETSIs webbplats

navigera upp