Om tillgänglighet

Här kan du läsa om tillgänglighet på skaradet.se.

SKA-rådet omfattas inte av EU:s direktiv om webbtillgänglighet för offentlig sektor som regleras i den svenska lagen om Digital offentlig service. SKA-rådet strävar ändå efter att vår webbplats ska vara tillgänglig för alla som besöker den. Vi harmoniserar därför webbplatsen mot WCAG 2.1 nivå AA – standard för tillgänglighet. Vi är medvetna om att vi inte uppfyller alla delar i standarden men vi arbetar för att ständigt förbättra webbplatsen och är tacksamma för återkoppling av eventuella brister så vi kan åtgärda dem.

Information om innehåll som på ett eller annat sätt inte är helt tillgängligt

Några av filmerna på SKA-rådets Youtube-kanal är antingen textade eller syntolkade, inte både och. Kvaliteten och tillgänglighetsanpassningen är sämre på de äldsta filmerna.

Externa föreläsares presentationer som kan rekvireras från SKA-rådets kansli, är inte tillgänglighetsanpassade.

Externa webbplatser och material som länkas till från SKA-rådets webbplats kan sakna tillgänglighetsanpassning.

Information om hur vi har testat webbplatsens tillgänglighet

Vi har testat webbplatsen mot DIGGs vägledning för webbutveckling som finns på DIGGs webbplats.

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du inte kan ta del av innehållet på vår webbplats eller har förslag till förbättringar.
Skicka e-post till SKA-rådet

navigera upp