18 oktober 2010

Tillgänglighet kräver standardisering

Seminariet Tillgänglighet kräver standardisering visades live på vår webb-tv under Världsstandardiseringsdagen 14 oktober 2010. Här kan du se filmerna.

Du kan se filmerna med text eller utan. Slå på undertexter om du vill se texten. Du kan också se filmerna med teckenspråkstolk.  Filmerna finns på SKA-rådets Youtube-kanal.

Välkommen

Stina Wallström, SIS. Hans von Axelson, Handisam. Anne Due, Utrikesdepartementet.

Med teckenspråkstolk:


Standarder, tillgänglighet och mänskliga rättigheter

Mia Ahlgren, Handikappförbunden. Jens Henriksson, Sveriges Konsumenter.

Med teckenspråkstolk:


Tillgänglighet och standardisering – vad är det?

Flera olika röster. 

Med teckenspråkstolk:


Arbete som pågår i Sverige – några exempel

Leif Hansson, Reumatikerförbundet. Tomas Berns, Ergolab. Susanna Laurin, Funka Nu AB. Nils Duwähl, DHR. 

Med teckenspråkstolk:


Standardiseringstorget 

Niklas Jungerth, SIS. Alexandra Antonini, SIS. Jenny Ström, Villavital. Bruno von Niman, ETSI & ITS. Robert Hecht, PTS. Christina Stange, SIS. Margareta Lönnsjö, SIS. Catarina Persson, SIS. Christina Ahlenblom, SIS. 

Med teckenspråkstolk:


En vision för Sverige 

Rudolph Brynn, Standard Norge. Susanne Berg, ILI. Nils Gunnar Forsberg, UD. 

Med teckenspråkstolk:

navigera upp