21 december 2022

Covid-19 anpassningen gäller till 30 juni 2023

Covid-19 anpassningen gäller möten som sker mellan den 1 januari och den 30 juni 2023. Information om vad som gäller för möten som hålls efter den 30 juni 2023 kommer att finnas på hemsidan senare i vår. Covid-19 anpassningen innebär att SKA-rådet temporärt även godkänner inläsningsbidrag kopplat till formella internationella standardiseringsmöten såsom TC/SC-, WG-möten som […]

27 juni 2022

Ny blankett för ansökan om rese- och inläsningsbidrag

SKA-rådet har gjort det enklare att ansöka om rese- och inläsningsbidrag. Du som söker behöver inte längre fylla i information som SKA-rådet redan har registrerat. Du behöver inte heller skriva under din ansökan. Den nya blanketten för rese- och inläsningsbidrag finns på sidan Sök bidrag.

20 maj 2022

Covid-19 anpassningen för inläsningsbidrag gäller hela 2022

Många möten inom standardiseringen, både nationellt och internationellt genomförs fortfarande helt digitalt. SKA-rådet har därför beslutat att förlänga Covid-19 anpassningen att gälla hela året 2022. En enskild expert kan i beviljade fall få bidrag till maximalt sex möten under året. Läs mer under Covid-19 anpassning.

navigera upp