21 december 2022

Covid-19 anpassningen gäller till 30 juni 2023

Covid-19 anpassningen gäller möten som sker mellan den 1 januari och den 30 juni 2023.

Information om vad som gäller för möten som hålls efter den 30 juni 2023 kommer att finnas på hemsidan senare i vår.

Covid-19 anpassningen innebär att SKA-rådet temporärt även godkänner inläsningsbidrag kopplat till formella internationella standardiseringsmöten såsom TC/SC-, WG-möten som nu på grund av pandemin istället hålls digitalt.

Inläsningsbidrag utgår i beviljade fall med 5 000 SEK per möte, dock max 30 000 SEK per representant under år 2023 (dvs maximalt 6 möten).

Ansökan och rapportering avseende inläsningsbidrag för digitala möten görs enligt ordinarie rutiner. Använd pdf för reseansökan och reserapport som finns att ladda ned på sidan Sök bidrag.

Ange att mötet sker digitalt. Ansökan ska skickas till SKA-rådet innan mötena äger rum och rapportering genomföras efter respektive möte. Mötesrapporten ska vara SKA-rådet tillhanda senast två månader efter genomfört möte.

navigera upp