27 juni 2022

Ny blankett för ansökan om rese- och inläsningsbidrag

SKA-rådet har gjort det enklare att ansöka om rese- och inläsningsbidrag. Du som söker behöver inte längre fylla i information som SKA-rådet redan har registrerat. Du behöver inte heller skriva under din ansökan. Den nya blanketten för rese- och inläsningsbidrag finns på sidan Sök bidrag.

20 maj 2022

Covid-19 anpassningen för inläsningsbidrag gäller hela 2022

Många möten inom standardiseringen, både nationellt och internationellt genomförs fortfarande helt digitalt. SKA-rådet har därför beslutat att förlänga Covid-19 anpassningen att gälla hela året 2022. En enskild expert kan i beviljade fall få bidrag till maximalt sex möten under året. Läs mer under Covid-19 anpassning.

27 september 2021

SKA-rådet och Covid-19

SKA rådet följer utvecklingen av Covid-19 och hur den påverkar standardiseringen. Det innebär att SKA-rådet kan behöva ändra förutsättningarna för bland annat inläsningsbidrag och resebidrag. När en förändring har skett kommer det att stå på hemsidan.

14 juni 2017

Vi fortsätter öka engagemanget!

Den positiva utvecklingen fortsätter. Antalet användarrepresentanter som är involverade i standardiseringsprojekt ökar stadigt. Satsningarna inom både konsument- och funktionshinderområdet har gett tydliga resultat. Även inom miljöområdet har deltagandet ökat.

navigera upp