5 juli 2023

Reseräkningsbilaga uppladdad

Nu finns bilagan för Reseräkning uppladdad på hemsidan, under Sök bidrag. Reseräkningen ska fyllas i, signeras och skickas in tillsammans med rese- och mötesrapporter samt kvitton för deltagare som beviljats resebidrag.

navigera upp