27 september 2021

SKA-rådet och Covid-19

SKA rådet följer utvecklingen av Covid-19 och hur den påverkar standardiseringen. Det innebär att SKA-rådet kan behöva ändra förutsättningarna för bland annat inläsningsbidrag och resebidrag. När en förändring har skett kommer det att stå på hemsidan.

14 juni 2017

Vi fortsätter öka engagemanget!

Den positiva utvecklingen fortsätter. Antalet användarrepresentanter som är involverade i standardiseringsprojekt ökar stadigt. Satsningarna inom både konsument- och funktionshinderområdet har gett tydliga resultat. Även inom miljöområdet har deltagandet ökat.

navigera upp