20 maj 2022

Covid-19 anpassningen för inläsningsbidrag gäller hela 2022

Många möten inom standardiseringen, både nationellt och internationellt genomförs fortfarande helt digitalt. SKA-rådet har därför beslutat att förlänga Covid-19 anpassningen att gälla hela året 2022. En enskild expert kan i beviljade fall få bidrag till maximalt sex möten under året. Läs mer under Covid-19 anpassning.

navigera upp