10 december 2013

Svensk standardiseringsstrategi

SKA-rådet har under 2013 aktivt deltagit i Svenska Standardiseringsförbundets arbete med att ta fram en svensk standardiseringsstrategi.

navigera upp