21 december 2022

Covid-19 anpassningen gäller till 30 juni 2023

Covid-19 anpassningen gäller möten som sker mellan den 1 januari och den 30 juni 2023. Information om vad som gäller för möten som hålls efter den 30 juni 2023 kommer att finnas på hemsidan senare i vår. Covid-19 anpassningen innebär att SKA-rådet temporärt även godkänner inläsningsbidrag kopplat till formella internationella standardiseringsmöten såsom TC/SC-, WG-möten som […]

navigera upp