Aktuellt

27 september 2021

SKA-rådet och Covid-19

SKA rådet följer utvecklingen av Covid-19 och hur den påverkar standardiseringen. Det innebär att SKA-rådet kan behöva ändra förutsättningarna för bland annat inläsningsbidrag och resebidrag. När en förändring har skett kommer det att stå på hemsidan.

3 mars 2021

Vi byter telefonnummer

I samband med att Anna Mickols ersatt Helene Edmark som sekreterare i SKA-rådet så byter vi även telefonnummer. Det nya numret är 08-555 521 77.

10 februari 2021

Två nya ledamöter

SKA-rådets styrelse har två nya ledamöter. Ebba Magnusson från Naturskyddsföreningen och Tina Nordling från LO.

14 juni 2017

Vi fortsätter öka engagemanget!

Den positiva utvecklingen fortsätter. Antalet användarrepresentanter som är involverade i standardiseringsprojekt ökar stadigt. Satsningarna inom både konsument- och funktionshinderområdet har gett tydliga resultat. Även inom miljöområdet har deltagandet ökat.

navigera upp